Các sản phẩm hết hạn bảo hành quá 30 ngày sẽ được tự động xóa khỏi cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Việc tra cứu thời hạn bảo hành chỉ mang tính chất tham khảo. Ngoài thời hạn bảo hành, các sản phẩm được chấp nhận bảo hành cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hành sản phẩm của Chính sách bảo hành.


Mã bảo hành là số điện thoại mua hàng khách hàng đã cung cấp cho Pcngon. Nếu quý khách không tra cứu được, xin vui lòng liên hệ Pcngon để được thông tin kịp thời.